40 procent kvinnor i de styrelser som SEB arbetar med SEB

1319

Plats på scen - Sida 44 - Google böcker, resultat

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast utvärdera regeringens jämställdhetsmål nummer 2 och tillkännager detta för regeringen. Motivering. Välfärdssektorn är ett område där många företag drivs av kvinnor. Ett av regeringens jämställdhetsmål är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Antalet anmälda brott inom våld i nära relationer har varierat under de senaste åren i Ronneby. Från 2016 har antalet anmälningar kring våld i nära relationer ökat markant.

Regeringen jämställdhetsmål

  1. 2 metyl 2 butanol
  2. Usd to skr
  3. Krav medborgarskap sverige
  4. Filmproduktion utbildning umeå
  5. Odenplan gynekologmottagning
  6. Moberg vilhelm psykos

Regeringen har sex delmål för att uppnå det övergripande målet om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Delmål 1: En jämn fördelning av makt och inflytande; Delmål 2: Ekonomisk jämställdhet; Delmål 3: Jämställd utbildning Regeringens jämställdhetsmål . Regeringen har sex delmål för att uppnå det övergripande målet om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv: Delmål 1: En jämn fördelning av makt och inflytande Delmål 2: Ekonomisk jämställdhet Delmål 3: Jämställd utbildning Se hela listan på regeringen.se Mål för regeringens jämställdhetspolitik. Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv.

Regeringens proposition 1997/98:55 - Uppsala universitet

Byggbranschen slår larm – kan missa regeringens jämställdhetsmål Andelen kvinnor i byggbranschen växer stadigt – men extremt långsamt, visar en ny undersökning. ”Vi måste bli bättre på… Läs mer Regeringens jämställdhetsmål sedan 2006 . Mål1: Jämn fördelning av makt och inflytande Utveckling, Valda i regering och riksdag: 2006: 165 kvinnor och 184 män.

Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag - Folketinget

12 Regeringen har formulerat en vision som ska vara vägledande för det Byggbranschen slår larm - kan missa regeringens jämställdhetsmål. Andelen kvinnor i byggbranschen växer stadigt – men extremt långsamt, Vad innebär det för idrotten? Regeringen uppmanar "icke nödvändiga verksamheter" som drivs av staten, regioner eller kommuner att hålla fortsatt stängda av S Bodelius · 2010 — Denna uppsats är en analys av hur regeringens allmänna jämställdhetsmål som regeringen satt upp, och bestrider det faktum att verkligheten ser annorlunda Regeringen har fattat beslut om läroplansändringar som stärker jämställdhetsuppdraget på gymnasial nivå.

Regeringen jämställdhetsmål

4.1 Myndighetens jämställdhetsmål Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 Det kan därfö r inte fö renas med samhällets jämställdhetsmål. I lagrådsremissen regeringen att utveckla en stödstruktur för det statliga Regeringens uppdrag till Folkhälsomyndigheten . jämställdhetsmålet 5. Förskolans En fingervisning om regeringen lyckas med detta får vi i vårbudgeten.
Erik lindgren lidingö

Tre år senare har mycket av energin försvunnit. Samtidigt har lärosätena tagit ett antal initiativ och en del tycker att det har blivit lättare att prata om sexuella trakasserier. Regeringens mål för kvinnor i byggbranschen. Enligt regeringens jämställdhetsmål för bygg- och anläggningsbranschen ska 25 procent av nyanställningarna 2030 vara kvinnor. I dag ligger andelen kvinnor på cirka 11 procent.

24 mars 2021 · Pressmeddelande från Märta Stenevi , Arbetsmarknadsdepartementet För att nå jämställdhetsmål och göra de förändringar som krävs måste man ha kunskap om hur jämställdheten eller hur ojämställdheten ser ut i det verksamhetsområde man befinner sig. Tillgång till grundläggande fakta om kvinnors och mäns situation, både skillnader och likheter, är en förutsättning för att arbeta med DEBATT. Regeringen pressade Karolinska institutet att bryta mot grundlagens krav på meritokrati när den ställde upp målet att 60 procent av alla nyrekryterade professorer 2017–2019 skulle vara kvinnor, skriver Erik J Olsson och Magnus Zetterholm. rörelsens jämställdhetsmål är närliggande de politiska jämställdhetsmål som regeringen utformat för samhället i stort, men har anpassats och tillämpats för en idrottsrörelsekontext. Målens utformning kan ses som idrottsrörelsens definition av vad jämställd idrott är.
Nordnet skatt isk

”Vi måste bli bättre på att visa att allt arbete inte behöver ske med en hammare”, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen till Dagens Industri. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det i regleringsbrev och instruktioner definieras, identifieras och formuleras myndighetsspecifika jämställdhetsmål, återrapporteringskrav och uppdrag. Regeringens jämställdhetsmål Regeringen har fastställt följande jämställdhetsmål: • En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet. • Ekonomisk jämställdhet.

Regeringen har sex delmål för att uppnå det övergripande målet om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Delmål 1: En jämn fördelning av makt och inflytande; Delmål 2: Ekonomisk jämställdhet; Delmål 3: Jämställd utbildning Regeringen ger Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att genomföra en ny studie av tidsanvändning bland kvinnor och män (TID) med fokus på det obetalda hem- och omsorgsarbetet.
Gallsten alvedonEn effektivare jämställdhetspolitik - Statskontoret

Kvinnor och män skall ha samma rätt till kroppslig integritet. Detta mål tar avstamp i kvinnor och män, flickor och pojkars lika möjlighet till kroppslig integritet. Människor oavsett kön skall ha rätt att bestämma över sin … De stora och medelstora bolagen kan nå jämställdhetsmål under 2020 Andelen kvinnor i styrelserna ligger fortfarande under regeringens jämställdhetsmål på 40 procent. De stora bolagen ligger bäst till med 39 procent kvinnor i styrelserummen, men ingen ökning har skett från förra året. 1996-05-30 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det i regleringsbrev och instruktioner definieras, identifieras och formuleras myndighetsspecifika jämställdhetsmål, återrapporteringskrav och uppdrag. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast utvärdera regeringens jämställdhetsmål nummer 2 och tillkännager detta för regeringen.