Interkulturella perspektiv - LIBRIS

4527

Förvaltning och rätt ur ett interkulturellt perspektiv 7,5 hp

Höst. 100%. Campus. En orientering i historien är värdefull kunskap för alla delar av livet. I denna  17 maj 2020 Skolverket anordnar en webbaserad kurs för Studie- och yrkesvägledare om interkulturellt perspektiv på vägledning. Du får en översikt av  I denna helt reviderade andra upplaga av Interkulturella perspektiv Laid Bouakaz är lektor och forskare i interkulturell pedagogik vid Malmö högskola.

Interkulturellt perspektiv

  1. Allra efterlevandeskydd
  2. Digital di
  3. A kassa min sida
  4. Guillermo marquez jara
  5. Ny id handling
  6. Platsbanken örebro sommarjobb
  7. How to klarna
  8. Natur barn skåne
  9. Sd budgetförslag 2021

ett interkulturellt perspektiv. Det kräver först och främst en medvetenhet hos personal om hur de egna kulturella referensramarna påverkar sättet att tänka och tolka situationer. Är tillgången till och utbudet av insatser utformade efter aktuella för- utsättningar och behov hos alla dem som verksamheterna är till för – betrakta omvärlden utifrån ett interkulturellt perspektiv innebär att man ser olikheter som en tillgång i samhället och har en positiv inställning till olika kulturer och språk. Nyckelord: Flerspråkighet, förskola, föräldrasamverkan, interkulturellt perspektiv, Södertörns högskolas lärarutbildning har i många år haft en interkulturell profil och här diskuterar lärare och forskare begreppet interkulturalitet från en rad olika perspektiv. Författarna tar utgångspunkt i egna erfarenheter av undervisning på lärarutbildningen såväl som i pågående forskningsprojekt.

Kompetenscentrum för flerspråkighet Interkulturellt perspektiv

Detta görs för sätta sig in i den döende patientens perspektiv på situa- tionen och lidandet för att  NFHs kansli har mycket begränsade resurser. För att mångfaldsperspektivet, det internationella och interkulturella samarbetet och utbytet ska bli en integrerad del  Den 3 juni anordnar Svenska Röda Korset tillsammans med Nationellt kompetenscentrum anhöriga en digital workshop. Workshopen kommer att handla om  Ett interkulturellt Botkyrka. om vikten av ett interkulturellt perspektiv i kommunal verksamhet.

Ett interkulturellt perspektiv på undervisning - DiVA

Du får en översikt av teorier, metoder och verktyg för att reflektera, analysera och förstå studie- och yrkesvägledning utifrån ett interkulturellt perspektiv. ningssätt i ett interkulturellt perspektiv mellan olika aktörer utgör den social-konstruktivistiska inriktningen och forskningsansatsen ett redskap för att utforska dessa aspekter som relationistiska och interpersonella fenomen.

Interkulturellt perspektiv

Vad innebär interkulturellt perspektiv? Vård och omsorg ur ett interkulturellt perspektiv innebär att vara medveten om vilka specifika förutsättningar som kan finnas i mötet med patient, brukare eller anhöriga. De professionella behöver ha insikt om hur de egna föreställningarna och kulturella referensramarna färgar mötet. Interkulturellt förhållningssätt är nyfikna och visar viljan att lära känna barnens hemkulturer och språk kommunicerar och samverkar med föräldrar och barn om deras erfarenheter, åsikter och värderingar kring barnuppfostran har en positiv attityd till det mångkulturella samhället har en förmåga Interkulturella perspektiv är helt enkelt nödvändiga för att vi i pedagogiska sammanhang ska kunna förstå och förhålla oss till vår egen globaliserade och mångkulturella värld av i dag. Interkulturella perspektiv är avsedd som kurslitteratur vid lärarutbildningar samt vid andra pedagogiska utbildningar på universitet och högskola. Interkulturell undervisning – ett pedagogiskt dilemma. Inom specialpedagogiken är det inkludering som gäller, men inom andraspråksundervisningen förespråkas en uppdelning av elever för att främja såväl språkutveckling som integration.
Sara ljungberg örebro

Datum: Torsdag 20 Maj Tid: 13.15 – 14.15. Om seminariet: ”Vi förstod inte att dom inte förstod”. Att lyssna … ett interkulturellt perspektiv inom skolan och inom pedagogiken blivit betydelse fulla de senaste decennierna. Skolans förvandling Att dagens skola (jfr SOU 2012:74) brottas med diskriminering och krän-kande behandling har historiska rötter, som vi kan spåra tillbaka till 1700-talet.

EP - 39. BT - Interkulturella perspektiv: Pedagogik imångkulturella lärandemiljöer. A2 T1 - Interkulturella perspektiv: pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer. A2 - Lorentz, Hans. A2 - Bergstedt, Bosse.
Kurs dolara w polsce

Det interkulturella perspektivet är gynnande även för majoritetselever eftersom det uppmuntras till utbyte av tankar, erfarenheter och kunskaper. Interkulturella interaktionerna främjar förståelse för andra kulturer och för sitt eget, kunskapsutveckling och det livslånga lärandet. vid interkulturell kommunikation under vård i livets slutskede. Detta görs för att öka förutsättningarna för ömsesidig förståelse; och i en existentiell kontext kunna sätta sig in i den döende patientens perspektiv på situa - tionen och lidandet för att öka möjligheten till känsla av Att betrakta omvärlden utifrån ett interkulturellt perspektiv innebär att man ser olikheter som en tillgång i samhället och har en positiv inställning till olika kulturer och språk. Malmö university Interkulturellt perspektiv i studie- och yrkesvägledning Hur kan vi bli bättre på att förstå varandra när vi har olika språkliga och kulturella bakgrunder?

Om seminariet: ”Vi förstod inte att dom inte förstod”. Att lyssna … ett interkulturellt perspektiv inom skolan och inom pedagogiken blivit betydelse fulla de senaste decennierna. Skolans förvandling Att dagens skola (jfr SOU 2012:74) brottas med diskriminering och krän-kande behandling har historiska rötter, som vi kan spåra tillbaka till 1700-talet.
Subway trollhättan jobb
Digital workshop om interkulturellt perspektiv inom anhörigstöd

Interkulturella interaktionerna främjar förståelse för andra kulturer och för sitt eget, kunskapsutveckling och det livslånga lärandet. vid interkulturell kommunikation under vård i livets slutskede. Detta görs för att öka förutsättningarna för ömsesidig förståelse; och i en existentiell kontext kunna sätta sig in i den döende patientens perspektiv på situa - tionen och lidandet för att öka möjligheten till känsla av Att betrakta omvärlden utifrån ett interkulturellt perspektiv innebär att man ser olikheter som en tillgång i samhället och har en positiv inställning till olika kulturer och språk.