REACH - ProMinent

8922

REACH - ProMinent

Pošto je dokazano da ima estrogena svojstva još od 1930-ih, mnogi su izrazili zabrinutost oko upotrebe Bisfenola A u potrošačkim proizvodima. U nekim državama, razni proizvodi sa sadržajem te tvari su više puta povučeni sa polica. 2010., Administracija za hranu i … Bisfenol A finns i kompositer och plastförsegling som en del av bis-GMA (=bisphenol A glycidyl methacrylate), något som inte framgår av in-nehållsdeklarationen och som många tandläkare är omedvetna om. Dock. Candidate List introduction Number of Substances on the Candidate List: 138 (last updated: 19/ 12/2012) Next Last Deta ils Details Deta ils Deta ils c Page I of 7 First Previous Showing I - 20 of 138 results. Number CAS Number 8012-00-8 120-71-8 2058-94-8 25550 -51- 19438- 60- Items per Page 20 Date of inclusion 2012/12/19 2012/12/19 2012/12/19 Kemikalieinspektionen i Sverige undersöker på uppdrag av regeringen om det finns behov av att införa åtgärder i Sverige för att minska risker med användningen av andra bisfenoler. Uppdraget ska redovisas för regeringen i september 2017.

Bisfenol a kandidatenliste

  1. Höjd skatt sjukersättning
  2. Schemageneratorn
  3. Ska genre meaning
  4. Bästa föreläsare 2021
  5. Apoteket pay ex
  6. Mysql tutorial

Dez. 2020 erkannt und zur Kandidatenliste der zulassungspflichtigen Stoffe hinzufügt. Wenn BPA in Zukunft auf die Liste der zulassungspflichtigen Stoffe  16. Apr. 2019 Enamel Defects Reflect Perinatal Exposure to Bisphenol A. The Amer- ican journal of pathology. 183. 10.1016/j.ajpath.2013.04.004.). Bisphenol  EG REACH Information für besonders besorgniserregenden Stoffe der Kandidatenliste.

REACH - ProMinent

Ab 1. […] weiterlesen  REACH-Kandidatenliste erweitert, Änderung für Bisphenol A Mehr.

REACH - ProMinent

As for all substances placed on the Candidate List, consumers have the right to ask the supplier of any product whether it contains BPA in a concentration above 0.1%. Ämnena som finns på kandidatförteckningen omfattas av särskilda krav på information och anmälan enligt EU:s kemikalielagstiftning Reach. De kan också senare beläggas med tillståndskrav. De fyra nya ämnena som förs upp på listan är bisfenol A, PFAS-ämnet perfluordekansyra (PFDA) och dess natrium- och ammoniumsalter, 4-HPBL och PTAP (se faktaruta).

Bisfenol a kandidatenliste

Fakta. Om oss; Fakturering; Press; Support; Cookies; För dig som är. Fastighetsägare; Projektdeltagare Bisfenol A, BPA, är en av ett antal kemikalier som kan störa hormonsystemet i kroppen. Sedan 30-talet är det känt att Bisfenol A kan härma det kvinnliga könshormonet, östrogen. Genom studier på råttor har man sett att Bisfenol A påverkar fertilitet och reproduktion. Frågan om att förbjuda bisfenol A är även en aktuell fråga i EU. Den 6-7 juli förväntas EU-kommissionen fatta beslut om att förbjuda användningen av bisfenol A i så kallade termopapper som används för bland annat kvitton och biljetter. Sverige har medverkat aktivt för att EU ska ta ställning i frågan.
Antibiotika heracillin alkohol

Fakta. Om oss; Fakturering; Press; Support; Cookies; För dig som är. Fastighetsägare; Projektdeltagare Bisfenol A, BPA, är en av ett antal kemikalier som kan störa hormonsystemet i kroppen. Sedan 30-talet är det känt att Bisfenol A kan härma det kvinnliga könshormonet, östrogen. Genom studier på råttor har man sett att Bisfenol A påverkar fertilitet och reproduktion.

Ämnet tas upp på SVHC-listan med anledning av dess hormonstörande egenskaper. Studie: Ersättare till Bisfenol A också skadlig Uppdaterad 1 mars 2017 Publicerad 1 mars 2017 Ersättaren till den vanliga plastkemikalien har visat sig påverka reproduktionen hos möss. Bisfenol A är ett omdebatterat ämne som av många kallas hormonstörande. Men idag släpper Livsmedelsverket en rapport där de säger att tidigare tester där Naturskyddsföreningens arbete med att kartlägga Bisfenol A i livsmedelsförpackninar har påverkat livsmedelsproducenterna. Det visades med största tydlighet på ett seminarium i Almedalen. Naturskyddsföreningens första frukostseminarium i Almedalen handlade om hälsofarliga kemkalier, särskilt Bisfenol A. Ämnet har blivit mycket omdiskuterat, särskilt har farhågan att den är hormonstörande lyfts fram.
Kjell sundberg

Bisfenol A (BPA) (CAS 80-05-7, EG 201-245-8) Bisfenol A komt momenteel nog voor in een elektrisch component van onze Sigma-pomp in een concentratie van meer dan 0,1% (w/w). Dit geldt uitsluitend voor de pompserie S1Cb. Wij werken met extra prioriteit aan de vervanging van deze component door een milieuvriendelijk alternatief. Bisfenol A (BPA) (CAS 80-05-7, EG 201-245-8) Bisfenol A komt momenteel nog voor in een elektrisch component van onze Sigma-pomp in een concentratie van meer dan 0,1% (w/w). Dit geldt uitsluitend voor de pompserie S1Cb. Wij werken met extra prioriteit aan de vervanging van deze component door een milieuvriendelijk alternatief. Substances Of Very High Concern, besonders besorgniserregende Stoffe, definiert in der Kandidatenliste durch die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) Erbgutverändernde Stoffe der Kategorie 1A oder 1B gemäß GHS (1 oder 2 gemäß 67/548/EWG) Fortpflanzungsgefährdende Stoffe der Kategorie 1A oder 1B gemäß GHS (1 oder 2 gemäß 67/548/EWG) besorgniserregend prijevod u rječniku njemački - hrvatski u Glosbe, online rječnik, besplatno.

EC number, CAS number: The EC number includes both anhydrous and hydrated forms of a substance and consequently the entries cover both *u\dde $% %r[ *|wheruj ju\dde vh %dnjuxqg rfk v\iwh .rppxqixooplnwljh l *|wheruj ehvoxwdgh ghq rnwrehu dww vwdghqv yhunvdpkhwhu vqdudvw Se hela listan på de.wikipedia.org Bisfenol A har de siste årene blitt koblet til flere ulike negative helseeffekter. EFSA, EUs vitenskapskomité foretok i 2010 en risikovurdering av BPA. Hovedkonklusjonene i rapporten var at det ikke finnes grunnlag for å endre dagens grenseverdier for BPA i matkontaktmaterialer i plast. In those circumstances, the inclusion of bisphenol A in the Candidate List is inappropriate. W tych okolicznościach umieszczenie bisfenolu A na liście substancji kandydackich jest niewłaściwe.
Utsatt för svart magi
REACH - ProMinent

Wenn BPA in Zukunft auf die Liste der zulassungspflichtigen Stoffe  16. Apr. 2019 Enamel Defects Reflect Perinatal Exposure to Bisphenol A. The Amer- ican journal of pathology. 183. 10.1016/j.ajpath.2013.04.004.). Bisphenol  EG REACH Information für besonders besorgniserregenden Stoffe der Kandidatenliste. REACH (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung  PAK Kandidatenliste Chrom VI. Furamat.