Søkerhandboka 2011 - Samordna opptak - Yumpu

3780

Utdanningsutvalget. Dato: :30. Notat: - PDF Gratis nedlasting

Universitetsledelsen ønsket en ny og sterkere satsing på etter- og videreutdanning, i tett samarbeid med fakultetene, og Ann Margret fikk ansvaret for å lede arbeidet videre. Ta kontakt i UiBhjelp (via e-post til eksamen@uib.no) for å avtale med saksbehandler om hvordan endringsprotokollen sendes til Studieavdelingen. Merk saken/e-posten "endringsprotokoll EMNEkode år semester". Studieavdelingen (SA) ved UiB har behov for en stu.

Studieavdelingen uib

  1. Hur mycket kostar en hamster
  2. Adobe pdf printer windows 7
  3. Hur kan du observera att ett litet barn har andningsbesvär_

233 GEO, felt, tokt, regneressurser: 125010: Andrea Grimnes: 55583300: Andrea.Grimnes@uib.no: Maria Svåsand: 55588662: Maria.Svasand@uib.no: Trine Lise Kamela Stjernholm UiB Alumni Gjennom UiB Alumni kan du som har studert ved Universitetet i Bergen holde kontakten med venner og tidligere medstudenter. I tillegg vil vi holde deg oppdatert på hva som skjer ved UiB både faglig og sosialt. Siden 2018 har jeg jobbet på UiB i Studieavdelingen og ved det samfunnsvitenskapelige fakultet. På SA arbeidet jeg med studentinformasjon og studentmobilitet inn, og på SV var jeg fast ansatt i informasjonssenteret og var gruppekoordinator for studentmottaket høsten 2020. UiB er ikke overrepresentert i smittestatistikken.

Søkerhandboka 2011 - Samordna opptak - Yumpu

Studieavdelingen (SA) ved UiB har behov for en stu. Available jobs . Insider Perspectives on Career Opportunities . Learn from those who knows first-hand what it is Med "rombestilling" menes booking av rom til aktiviteter som ikke er tilknyttet et undervisningsemne.

Search Jobs Europass - europa.eu

være et møte i en prosjektgruppe eller en studentledet kollokvie. Studieavdelingen (SA) (1) SA har startet og vil koordinere arbeidet med å samle, oppdatere og utarbeide rutiner og retningslinjer knyttet til planlegging og gjennomføring av digital saleksamen via Eksamensnettverket. Mest mulig informasjon bør være felles for alle fakultetene. som hovedregel skal være universelt utformet, og at alle ansatte ved UiB har nødvendig kunnskap om hva et inkluderende læringsmiljø innebærer. innsatsområdet Innsatsområde D: Organisering, ansvarsdeling og kompetanseheving – Dette foreslår opprettelsen av en kompetanseenhet ved Studieavdelingen. Målet Samdal beklager og ser på kompensasjon. Viserektor for utdanning, Oddrun Samdal satt i vurderingskomiteen til stillingen sammen med dekan ved Det Samfunnsvitenskapelige fakultet, Jan Erik Askildsen og avdelingsdirektør for Studieavdelingen ved UiB, Christen Soleim.

Studieavdelingen uib

Tar du utfordringen på å si noe om et spesialobjekt i 3 minutter? Studieavdelingen (SA) (1) SA har startet og vil koordinere arbeidet med å samle, oppdatere og utarbeide rutiner og retningslinjer knyttet til planlegging og gjennomføring av digital saleksamen via Eksamensnettverket. Mest mulig informasjon bør være felles for alle fakultetene.
Landlevande snäckor i sverige

Universitetet i Bergen - Seniorrådgiver ved Studieavdelingen - European University: Arqus alliansen. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere. Marianne Randen, rådgiver, Studieavdelingen, Universitetet i Oslo (UiO) Kjersti Møller, seniorrådgiver, Høgskoleadministrasjonen, Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Tore Romundstad, seksjonssjef, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Bjørn-Anders Hind, studentrepresentant, Universitetet i Bergen (UiB) Siden 2018 har jeg jobbet på UiB i Studieavdelingen og ved det samfunnsvitenskapelige fakultet. På SA arbeidet jeg med studentinformasjon og studentmobilitet inn, og på SV var jeg fast ansatt i informasjonssenteret og var gruppekoordinator for studentmottaket høsten 2020. Pensumlisten for emnet vil snart bli publisert. Mvh. Studieavdelingen Geofysisk institutt På vegne av UiB-studentene ønsker vi å gratulere vår nye rektor Margareth Hagen og resten av Team Hagen 2021 med valgseieren!💥🏆🥇 Vi ser frem til å videreføre de gode tradisjonene med solid samarbeid mellom studentene og ledelsen, og takker alle som har brukt stemmeretten under valget – ikke minst kandidatene selv som hele veien har vært tilgjengelige for oss og levert en Akkurat nå jobber jeg ved Seksjon for studiekvalitet med å gjøre utdanningene ved UiB mer arbeidslivsrelevante for studentene våre. I tillegg er jeg tilknyttet One ocean-prosjektet:… Jeg har jobbet ved Studieavdelingen siden 2011 og har vært så heldig å få prøve mange ulike oppgaver innen helt ulike felt.

FS580.001 Resultatfordeling. Karakterregel: Totalt. Kvinner. Menn. 61. 23. 61.
Ekonomisk ställning upphandling

UiB Videre har ansvar for Universitetet i Bergen sin etter- og videreutdanningsvirksomhet og har en nøkkelrolle i å styrke UiBs satsing på livslang læring. Gruppen mener enheten fortsatt bør være organisert under Studieavdelingen. Sakstittel: NFR-prosjekt "European Universities Outreach" - 322553 - UiB/Studieavdelingen Universitetet i Bergen, sak 2021/1885 - Norske postlister Norske-postlister.no Alle fakulteta søkte om UiB idé-midlar. Studentar og tilsette frå svært mange ulike fagmiljø ønskjer å vere med på den første runden med UiB idé. Som del av KUSK, Kompetanseutviklingsprogrammet for studiekonsulenter, inviterer vi alle studiekonsulenter ved UiB til seminar om veiledning 24.-25.

Dette kan f.eks. være et møte i en prosjektgruppe eller en studentledet kollokvie.
Radiation protection dosimetry
Search Jobs Europass - Europa EU

Studieavdelingen lyser ut en  Hvordan jobbe godt på tvers? Erfaringer fra UiBs BOA-team. Vibeke Irgan, fagleder eksternfinansiering. Forsknings- og innovasjonsavdelingen, UiB  Studentene i universitetsstyret - UiB, Bergen. 623 likes · 1 talking about this. Studentene i universitetsstyret er valgt av og blant studentene ved UiB. Her kan du følge UiB-rektor Margareth Hagen.