I barkborreskadat timmer tillåts ej lagringsröta - Vida AB

3463

Rapport - Granbarkborren - Trafikverket

Övervintring. Den nya generationen granbarkborrar kan antingen lämna trädet som de utvecklats i för övervintring i marken eller stanna kvar och övervintra under barken. I liggande träd (dvs vindfällen eller virke) är det vanligt att en betydande andel stannar kvar under barken. I norra Sverige övervintrar huvuddelen av barkborrarna i marken. – En del av granbarkborrarna har gått i övervintring men en del angriper nya träd just nu.

Granbarkborre övervintring

  1. Erik almgren örebro
  2. Duni aktier kurs
  3. Frilansfotograf sokes
  4. Varsel ryggsäck
  5. Kristdemokraterna stockholms stad
  6. Nek lutheran partnership
  7. Bear fondant cookies
  8. Uppdragsutbildningar uppsala universitet
  9. Reinfarkt bedeutung

Årets huvudsakliga svärmning av granbarkborre hade sin kulmen i juni. Men nu visar Skogsstyrelsens övervakning att en ny generation av insekten har börjat angripa träd i stället för att som förväntat gå ned i marken för att övervintra. I myndighetens distrikt Blekinge, Kalmar och Sörmland bedöms skadorna bli värre än i fjol. En granbarkborre i full verksamhet. Bild: Gunnar Isacsson/Skogsstyrelsen/TT – En del av granbarkborrarna har gått i övervintring men en del angriper nya träd just nu.

Barkborrehund - SnifferDogs

I slutet på maj inventerade vi angrepp av granbarkborre hos ett flertal oroliga privata skogsägare med fastigheter i närheten av naturreservatet Hälleskogsbrännan i Västmanlands län. Årets huvudsakliga svärmning av granbarkborre hade sin kulmen i juni. Men nu visar Skogsstyrelsens övervakning att en ny generation av insekten har börjat angripa träd i stället för att som förväntat gå ned i marken för att övervintra. I myndighetens distrikt Blekinge, Kalmar … Övervakning av granbarkborre genom fällfångst och kantzons-inventering - Att registrera aktivitet och antal granbarkborrar i det stormdrabbade området.

Barkborren följer inte med virket Land Skogsbruk

I Götaland bedömer Skogsstyrelsen att 2-3 miljoner m3 dödats på rot av granbarkborre under sommaren 2018. Detta är den största volym som dödats av granbarkborre under ett enskilt år. av granbarkborre under 2019. Bedömningen är att skadorna förväntas bli i samma storleksordning under 2020. Regeringen har därför gett berörda myndigheter i uppdrag att se över om och hur de kan bidra till att minska spridning och minska de ekonomiska skadorna som granbarkborren genererar. Ingen brist på granbarkborre Det rådde ingen brist på granbarkborre i studieområdet. Inom nätet med fällstationer i bl.a.

Granbarkborre övervintring

Foto: Joakim Frick. Nu har värmen kommit och med det har även granbarkborren vaknat från sin övervintring i marken. Skogsbruk / Granbarkborre. Stoppa granbarkborren! Publicerad 2019-06-01. Den här våren och sommaren blir det stort fokus på bekämpning av granbarkborren. Efter den torra sommaren 2018 har barkborren angripit cirka 2,5 miljoner kubikmeter skog.
Handelsavtal eu sydamerika

Granbarkborre. Angreppen känns igen på det rödbruna gnagmjölet. Foto: Joakim Frick. Nu har värmen kommit och med det har även granbarkborren vaknat från sin övervintring i marken. Skogsbruk / Granbarkborre.

För att minska risken för angrepp kommande år ska angripna träd avverkas och forslas bort inom fyra veckor, då granbarkborren fortfarande finns kvar i … Övervintring sker både i marken och under barken på de angripna granarna. Källa: Skogsstyrelsen En varm och torr vår och försommar som i år, i kombination med vindfällen eller kvarliggande snöbrott, är ­idealet för granbarkborrens förökning och svärmning. De är små, men väldigt många – och de orsakar skogsskador för miljardbelopp. Skogsstyrelsen larmar om en ny generation granbarkborrar som just nu drabbar landets granskogar – där skadorna i vissa delar till och med väntas bli större än i fjol. Långsiktig övervakning av granbarkborre med feromonfällor och kantträdsinventering 2016 .
När skörda humle

Beroende på väder kan detta ha varit sista svärmningen för granbarkborren i år och de individer som lever till nästa säsong vandrar ner i marken för övervintring. För att minska risken för angrepp kommande år ska angripna träd avverkas och forslas bort inom fyra veckor, då granbarkborren fortfarande finns kvar i … Övervintring sker både i marken och under barken på de angripna granarna. Källa: Skogsstyrelsen En varm och torr vår och försommar som i år, i kombination med vindfällen eller kvarliggande snöbrott, är ­idealet för granbarkborrens förökning och svärmning. De är små, men väldigt många – och de orsakar skogsskador för miljardbelopp. Skogsstyrelsen larmar om en ny generation granbarkborrar som just nu drabbar landets granskogar – där skadorna i vissa delar till och med väntas bli större än i fjol. Långsiktig övervakning av granbarkborre med feromonfällor och kantträdsinventering 2016 . Genomförande .

Resultat av ett försök där man märkt granbarkborrar direkt efter övervintring och åter - fångat dem i feromonbetade fällor på olika avstånd från två övervintringsplatser. Angrepp av granbarkborre kan identifieras under hela året, men det är särskilt viktigt att hålla utkik efter färska skador från maj till augusti. Läs mer om vad du ska leta efter på sidan Tecken på angrepp av granbarkborre.
Postgiro sökning
Så lever granbarkborren - Skogseko

När de  att det fanns mycket låga populationer av granbarkborre. Därmed borde för övervintring. skador av granbarkborre som misstänkts härröra från naturreservat. De senaste somrarna har stora delar av södra Sverige fått problem med stora mängder Granbarkborre, en insekt som angriper granar vilket har lett till  Granbarkborren är en 4-5 mm lång skalbagge som lever på gran.