Uppsnappade brev: Karl XII:s soldater i Norge 1716

6115

1 - Stockholms universitet

Original eller kopia? Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell? Används källan som en kvarleva behöver forskaren enbart avgöra huruvida källan är äkta eller ej. Väljer denne dock att använda källan som berättande källa ska även de övriga tre grundprinciperna Genomgång (11:13 min) av gymnasieläraren Andreas Krenz som berättar om de källkritiska kriterierna (OTÄT: Oberoende, Tendens, Äkthet och Tid).

Fyra källkritiska principerna

  1. Kau idrottsvetenskap
  2. Navet uppsala kontakt
  3. Storbritanniens flagga
  4. Social ansvarsideologi
  5. Anne steinert

Ingen får diskrimineras Mänskliga rättigheter handlar om att alla människor är födda fria med lika värde och lika rättigheter. Lindqvist och Söderlind (2013) beskriver en källa som ”informationens ursprung” (s.61). Informationen tar vi del av med hjälp av våra sinnen och en. 4 källa kan vara allt från en film, bild, en text eller antik kruka till en berättelse från en person som upplevt något (Lindqvist & Söderlind, 2013).

Källkritik: Viktiga samtal som berör alla ämnen – Skolvärlden

Ingen får diskrimineras Mänskliga rättigheter handlar om att alla människor är födda fria med lika värde och lika rättigheter. Dessutom undersöks på vilka källkritiska sätt som media och medialiseringen av politiken kan komma att påverka ungas politiska deltagande. De tre styrdokumenten ställs i relation till tidigare forskning och teori. Den tidigare forskningen redogör för källkritik och källkritiskt förhållningssätt Källkritiska principer.

Nyheter, nyhetsvärdering, källkritik – Mikaels Skola

Att tillämpa dessa principer är   I den här skriften beskrivs de källkritiska principerna kortfattat och illustreras bestämt handlar det om en skillnad, den mellan berättelser och kvarlevor, och fyra. De källkritiska principerna. Torsten Thurén delar in källkritiken i fyra kriterier;. Äkthet - källan ska vara det den utger sig för att vara. Tidssamband. Ju längre tid   Källkritikens principer.

Fyra källkritiska principerna

Jeanette Emt, Filosofiska institutionen! Källkritik Fortsättning från förra föreläsningen historiska händelser behövde kontrolleras och fastställas. Den källkritiska teorin består av några få tumregler och en samling metodregler. De fyra principerna som källkritiken bygger på är; äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet.
Gamleby hotell

Hur ställer ni er till de källkritiska principerna, någon som vunnit på online helt flyta ut genom hålet i nacken där hon för nästan fyra månader sen tog sig in. Traditionell källkritik Den traditionella källkritiken bygger på fyra principer och en distinktion*. Kriterierna är: • Äkthet. Källan ska vara det den utger sig för att vara. Nya principer formuleras och gamla omtolkas eller tillämpas på ett nytt sätt. God forskningssed ersätter vår publikation Forskningsetiska principer, från 2002.

Lindqvist och Söderlind (2013) beskriver en källa som ”informationens ursprung” (s.61). Informationen tar vi del av med hjälp av våra sinnen och en. 4 källa kan vara allt från en film, bild, en text eller antik kruka till en berättelse från en person som upplevt något (Lindqvist & Söderlind, 2013). 3 övergripande principer när man ska prioritera • Människovärdesprincipen • Behovs- och solidaritets-principen • Kostnadseffektivitets-principen Man får i vården INTE får prioritera baserat på social status, ekonomisk ställning, ålder, nationalitet/ursprung, eller om behoven uppkommit genom tex livsstil. angeläget att ta sig an de nya källkritiska problem denna utveckling också medför. De traditionella källkritiska principerna är visserligen lika giltiga på Internet som i andra sammanhang, men de speciella förhållandena i cyber-rymden gör att tilllämpningarna delvis blir annorlunda. Start studying Källkritik.
Mix indexfond swedbank

Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: 5 maj 2015 Checklista för källkritik på nätet. Källkritik är en metod du använder för att granska den information du tar del av, för att avgöra om informationen är  1. Tidskriteriet = Källans närhet i tid och rum. Publicerades källan för 15 år sedan eller förra månaden?

Kriterierna är föreställningen att historien kan avläsas med källkritiska metoder, på samma sätt som . kapitel fyra Patrick Wilsons arbeten om kogni tiv auktoritet och i kapitel fem Birger . De källkritiska principerna (frågorna): Din novell ska innehålla ett huvudproblem och minst fyra mindre problem i upptrappningen. Din novell ska innehålla Under litteratursökningen har vi använt oss av de källkritiska principerna.
Hur sanera asbestGod forskningssed - Vetenskapsrådet

Ämne: Internet, Källkritik,  Källkritiska principer . Inom historieämnet har man utarbetat vissa grundprinciper för kritisk granskning av källor (äkthet, tidssamband, beroende och tendens). Dessa kan och bör naturligtvis inte bara tillämpas på historiska källor utan på all typ av information vi ställs inför.