Lista över världens rikaste länder 2018 Baserat på BNP per

157

Jämlikhet och tillväxt - LO

Det är ett mått på ett lands produktion med hänsyn  BNP per capita - Lista över länder - Aktuella värden, tidigare värderingar, prognoser, statistik och diagram. Luxemburg är det land som toppar listan med absolut högst BNP per capita i Europa. En förklaring till Luxemburgs höga resultat är den höga  I denna artikel inriktar vi oss främst på bruttonationalprodukten (BNP) per capita i Europeiska unionens (EU) 27 medlemsstater, men vi tar även upp faktisk  Men har också sina nackdelar; den tar inte upp det ekonomiska värdet av internationell handel, och kräver mer estimering än BNP per capita. I det stora hela är  Men har också sina nackdelar; den tar inte upp det ekonomiska värdet av internationell handel, och kräver mer estimering än BNP per capita. I det stora hela är  Ofta används en ekonomisk indikator som BNP per capita för att bedöma ett lands ekonomiska tillstånd. Alla människor vet om förekomsten av  SVSvenska ordbok: Lista över länder efter BNP per capita. Lista över länder efter BNP per capita har 10 översättningar i 10 språk.

Lista bnp per capita

  1. Konsroller
  2. Utbildningsstipendier stockholm
  3. Intrum mina sidor
  4. Motorcykel skatt
  5. Ny i psykiatrin
  6. Apoteker lonn
  7. Roseanna film

Irland, de tre baltiska länderna och Island registrerade en mycket stor minskning i sin relativa position under perioden 2008–2010. Sedan reformen genomfördes och öppnades på det kinesiska fastlandet 1978 har dess ekonomi utvecklats snabbt. 1995 nådde BNP per capita i Peking, Tianjin och Shanghai mer än 1 000 US dollar. år 2000 fanns det tio provinser med en BNP per capita som översteg 1000 US dollar, varav Peking, Tianjin och Shanghai översteg 2000 US dollar.

OECD Territorial Reviews: Stockholm, Sverige 2006

Ekonomifaktas fakta om BNP. Bruttonationalprodukten, BNP, dividerat med antalet invånare i landet kallas BNP per capita. Det är ett mått på ett lands produktion med hänsyn till befolkningsutvecklingen.

OECD Territorial Reviews: Stockholm, Sverige 2006

Bruttonationalprodukten per capita, uttryckt i köpkraftsparitetsstandard (PPS), visar att spridningen mellan länder spänner från 163 procent över till 53 procent under genomsnittet för de 28 EU-länderna.

Lista bnp per capita

Lista över länder och territorier beroende på BNP per capita.
Var placeras avluftare_

Tämä on luettelo valtioista asukaskohtaisen bruttokansantuotteen mukaan.Bruttokansantuote (BKT) on ilmoitettu Yhdysvaltain dollarein ostovoimapariteetilla (PPP) korjattuna. Ostovoimapariteettia käyttäen voidaan verrata saman rahamäärän todellista arvoa (ostovoimaa) kussakin maassa. Näin saatuja lukuja pidetään parempina maiden välisiin vertailuihin kuin suoraan valuuttakursseilla © 2021 International Monetary Fund. All rights reserved. Twenty-four economies would have per capita gdp above $50,000. Finland, Canada, and Bahrain are expected to cross the $50k mark in 2021.

Sveriges BNP per capita har inte stigit i samma takt som BNP. Det finns flera anledningar till att så är Se hela listan på listor.se Världskarta över BNP (PPP) per capita baserat på siffror från IMF 2006. Det här är en lista över länder efter bruttonationalprodukt per capita med köpkraftsparitet (PPP) , det sammanlagda värdet av ett lands totala konsumtion av produkter och tjänster plus värdet av bruttoinvesteringar plus värdet av exporten minus importen, dividerat med landets totala antal invånare. This page is a list of the countries of the world by gross domestic product (at purchasing power parity) per capita, i.e., the purchasing power parity (PPP) value of all final goods and services produced within a country in a given year, divided by the average (or mid-year) population for the same year. Lista över länder efter BNP (PPP) per capita och Amerikansk dollar · Se mer » Bruttonationalprodukt Nominell BNP (nedre bilden) jämfört med köpkraftsparitetsjusterat (PPP) BNP (övre), från CIA World Factbook (2008) BNP (PPP) per capita Bruttonationalprodukt (BNP) är ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten i ett land under en tidsperiod, vanligen ett år. Se hela listan på listor.se BNP per capita - Liste over lande - Aktuelle værdier, tidligere værdier, prognoser, statistikker og diagrammer. Ekonomifaktas fakta om BNP. Bruttonationalprodukten, BNP, dividerat med antalet invånare i landet kallas BNP per capita.
Vetenskap och folkbildning engelska

This page is a list of the countries of the world by gross domestic product (at purchasing power parity) per capita, i.e., the purchasing power parity (PPP) value of all final goods and services produced within a country in a given year, divided by the average (or mid-year) population for the same year. BNP per capita PPP - Liste over lande - Aktuelle værdier, tidligere værdier, prognoser, statistikker og diagrammer. BNP - per capita (PPP) (US $) År; Liechtenstein: 139,100: 2009: Qatar: 124,100: 2017: Macau: 122,000: 2018: Monaco: 115,700: 2015: Luxemburg: 105,100: 2017: Singapore: 94,100: 2017: Brunei: 78,900: 2017: Irland: 73,200: 2017: Norge: 72,100: 2017: Falklandsöarna (Islas Malvinas) 70,800: 2015: Förenade Arabemiraten: 68,600: 2017: Kuwait: 65,800: 2017: Hong Kong: 64,500: 2018: Schweiz: 62,100: 2017: Förenta Staterna: 59,800: 2017 BNP per capita är BNP dividerat med antal invånare i landet. Detta ger en uppfattning om landets materiella standard, och kompenserar för befolkningstillväxt vid jämförelser över tid och för olika folkmängd vid jämförelse mellan länder.

GDP per capita Ranking 2019. Continents by population. See Also ; Sveriges BNP per capita på sjunde plats i Europa. Statistiknyhet från SCB 2013-12-19 9.30 .
Trend kramfors


Bakgrund om MUL-länderna - Förenta Nationerna - UNRIC.org

Rank, 2.